mgr inż. Marcin Przypis  -  Kierownik Działu Komercjalizacji Wiedzy, koordynator realizacyjny/finansowy w projektach Zintegrowanych (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3).

 

tel. 81 445-39-85

e-mail: mprzypis@kul.pl


ZESPÓŁ DS. KOMERCJALIZACJI WIEDZY

mgr Radosław Krajewski

Centrum Transferu Wiedzy

Biuro CTW-15

tel. 81 454-56-87

e-mail: radoslaw.krajewski@kul.pl

Specjalista w Dziale Komercjalizacji Wiedzy, obsługa projektów i działań w zakresie komercjalizacji, Prezes zarządu uniwersyteckiej spółki celowej KUL Creative sp. z o.o.,

broker innowacji (dyscypliny: ekonomia i finanse, filozofia, historia, psychologia).

mgr Dominika Janik-Lis

Centrum Transferu Wiedzy

Biuro CTW-15

tel. 81 454-56-87

e-mail: djaniklis@kul.pl

Specjalista w Dziale Komercjalizacji Wiedzy, obsługa projektów i działań komercjalizacyjnych,

broker innowacji (dyscypliny: nauki o polityce i administracji, nauki o sztuce, nauki socjologiczne, językoznawstwo).

mgr Monika Prokopiak-Raczkowska

Centrum Transferu Wiedzy

Biuro CTW-15

tel. 81 454-56-87

e-mail: monikaraczkowska@kul.pl

Specjalista w Dziale Komercjalizacji Wiedzy, obsługa projektów i działań komercjalizacyjnych,

broker innowacji (dyscypliny: literaturoznawstwo, nauki prawne, pedagogika, prawo kanoniczne).

mgr inż. Eugeniusz Hyz

Centrum Transferu Wiedzy

Biuro CTW-15

tel. 81 454-56-87

e-mail: eugeniusz.hyz@kul.pl

Specjalista w Dziale Komercjalizacji Wiedzy, obsługa projektów i działań w zakresie komercjalizacji, specjalista ds. obsługi w projekcie "Inkubator Innowacyjności 2.0", obsługa działań zmierzających do wdrożenia tzw. pomocniczej działalności gospodarczej w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL,

broker innowacji (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki teologiczne, chemia, inżynieria materiałowa).

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI PROJEKTÓW

mgr Oskar Belcik

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-39-85

e-mail: oskar.belcik@kul.pl

 Kierownik projektów: "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja", „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja”, "Europejski doradca", specjalista ds. monitoringu, realizacji zadań i wskaźników w projektach Zintegrowanych (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3).

lic. Joanna Brzozowiec

Collegium Jana Pawła II

C-314

tel. 81 445-39-97

e-mail: joanna.brzozowiec@kul.pl

 Specjalista ds. staży w projektach Zintegrowanych: (3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 , specjalista ds., logistyki i monitoringu, „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu bialskiego”, asystent projektu "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".

Agnieszka Głąb

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-39-85

e-mail: agnieszka.glab@kul.pl

Asystent projektu " Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja ".

mgr inż. Joanna Jaros

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-39-85

e-mail: joanna.jaros@kul.pl

Kierownik projektu "Law in action - staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja.", doradca studenta ds. integracji i legalizacji w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".

lic. Elżbieta Kiergiet-Szkutnik

Gmach Główny

Biuro GG-200

tel. 81 445-42-82

e-mail: elkie@kul.pl

Kierownik projektu "Otwarci na sukces", asystent projektu "Law in action - staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja", specjalista ds. realizacji projektu „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu suwalskiego”, asystent projektu "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".

mgr inż. Kamil Maliński

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-39-85

e-mail: kamil.malinski@kul.pl

Specjalista ds. rozliczeń w projektach: "Law in action - staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja.", "Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL", "Europejski doradca", "Zintegrowany program rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II(3.5.2)", - przygotowanie projektów, informacja o aktualnych naborach projektów.

mgr Katarzyna Nieścioruk-Maj

Gmach Główny

Biuro GG-200

tel. 81 445-42-82

e-mail: kmaj@kul.pl

Kierownik projektów: "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji",  "Efektywna komunikacja miedzy stronami sporów sądowych", "Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL".

mgr Łukasz Nejman

Gmach Główny

Biuro GG-200

tel. 81 445-41-66

e-mail: nejman@kul.pl

Specjalista ds. rekrutacji w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".

mgr Łukasz Sarowski

Gmach Główny

Biuro GG-200

tel. 81 445-41-66

e-mail: lukasz.sarowski@kul.pl

Asystent migranta w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".

mgr Piotr Siemaszko

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-39-85

e-mail: piotr.siemaszko@kul.pl

Specjalista ds. rozliczeń w projektach:

"Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja", „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja”, Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (3.5.3) - przygotowanie projektów, informacja o aktualnych naborach projektów.

mgr Joanna Smoter Pawlak

Collegium Norwidianum

Biuro CN-201

tel. 81 445-39-85

e-mail: joannapawlak@kul.pl

Specjalista ds. rozliczeń w projektach: "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" (3.5.1), "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".

 

mgr Anna Branica - urlop,

mgr inż. Edyta Kołtun - urlop,

dr Monika Maj-Golianek - urlop,

dr Dorota Prokopiak - urlop.

dr Jolanta Nazaruk - urlop.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019, godz. 09:31 - Piotr Siemaszko