Pracownicy Katedry Biografistyki Pedagogicznej:

dr Barbara Borowska, dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL,

dr Małgorzata Łobacz

 

 

 

KIEROWNIK KATEDRY BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

 

 

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

 

 

PRACOWNICY

 

 

dr Małgorzata Łobacz – adiunkt

 

 

 

dr Barbara Borowska – adiunkt

 

 

PRACOWNICY EMERYTOWANI

 

dr Anna Petkowicz

 

 

DOKTORANCI

 

mgr Magdalena Gajderowicz

 

mgr Aneta Gąbka

 

mgr Urszula Maja Krzyżanowska

 

mgr Paweł Opiłowski

 

mgr Justyna Otłowska

 

mgr Katarzyna Sabat

 

mgr Anna Suska

 

  

WOLONTARIUSZE I SYMPATYCY KATEDRY

 

dr Izabela Nadolnik

 

dr Katarzyna Wołk

 

mgr Elżbieta Krzewska

 

mgr Edmund Kuryluk

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 21:35 - Katarzyna Sabat