INSTYTUT HISTORII

 

Dyrektor - dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

CN-115, tel. 81 445 44 32, e-mail: dyrhist@kul.pl

 

 

Sekretarz naukowy - dr inż. Ewa Krawczak

CN-116, tel. 81 445 40 27, e-mail: ihnauka@kul.pl

 

Sekretarz dydaktyczny - mgr inż. Joanna Matwiejczyk

CN-114, tel. 81 445 44 93, e-mail: ihdydaktyka@kul.pl

 


Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej

[CN-126, tel. 81 445-44-22; GG-25, tel. 81 445-40-25;

CN-127, tel. 81 445-44-37]

 

Kierownik - prof. dr hab. Leszek Wojciechowski

dr hab. Piotr Kochanek, adiunkt

dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL (wersja angielska)

dr hab. Andrzej Niewiński

dr hab. Piotr Plisiecki

dr hab. Jan Ptak, adiunkt

dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka, adiunkt

 


Katedra Historii XIX wieku

[CN-118, tel. 81 445-43-29; CN-119, tel. 81 445-40-21]

 

Kierownik - prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski

dr Marcin Baranowski, adiunkt

dr hab. Anna Barańska, prof. KUL

dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL

dr hab. Ewa Ziółek, adiunkt

 


Katedra Historii Najnowszej

[CN-117, tel. 81 445-44-40]

 

Kierownik - dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL

dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL

dr Ewa Rzeczkowska, adiunkt

 


Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej

[CN-112, tel. 81 445-44-35; CN-123, tel. 81 445-43-75; CN-129, tel. 81 445-40-23]

 

Kierownik - dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL

dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL

dr hab. Mirosław Filipowicz, adiunkt

dr Marcin Gapski, asystent

prof. dr hab. Rafał Wnuk

dr hab. Irena Wodzianowska, adiunkt

 


Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

[CN-110, tel. 81 445-43-30]

 

Kierownik - dr hab. Paweł Kras, adiunkt

ks. dr hab. Grzegorz Bujak, adiunkt

dr Robert Derewenda, asystent

dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL

dr Piotr Rachwał, adiunkt

dr hab. Joanna Szady, adiunkt

 


Katedra Nauk Pomocniczych Historii

[CN-125, 81 445-44-33; CN-116, 81 445-44-93; CN-111, 81 445-44-28]

 

Kierownik - vacat

dr hab. Tomasz Panfil, adiunkt

 


Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych

[CN-122, tel. 81 445-44-34; CN-P08, tel. 81 445-40-21]

 

Kierownik - dr hab. Cezary Taracha, adiunkt

dr Pablo de la Fuente de Pablo, adiunkt

dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

dr Marcin Karkut, asystent

dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

 


Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (ABMK)

[ul. Chopina 29/7, 20-023 Lublin, tel. 81 445-30-85, 81 445-30-86]

 

p.o. Dyrektora - dr Artur Hamryszczak, asystent naukowy,

redaktor półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne"

ks. dr hab. Waldemar W. Żurek SDB, adiunkt

dr Daniel Kiper, asystent naukowy, sekretarz naukowy Ośrodka

 


Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym

[ul. Chopina 29/15, 20-023 Lublin; tel. +48 81 445 30 91, +48 81 445 30 92]

 

Dyrektor - dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL

dr Paweł Sieradzki, dokumentalista

ks. dr hab. Sławomir Zych, adiunkt

 


Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce

[ul. Chopina 29/9, 20-023 Lublin, tel. 81 445 31 94]

 

Dyrektor - dr hab. Agata Mirek, prof. KUL

dr Edyta Chomentowska, adiunkt

dr hab. Robert Kozyrski, adiunkt

dr Joanna Kumor-Mielnik, adiunkt

dr Sławomir Mielnik, adiunkt

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

 


Ośrodek Badań nad Dziejami KUL

[ul. Chopina 27/560 A, 20-023 Lublin,

tel. +48 81/445 31 93, e-mail: pbndkul@kul.pl]

 

Kierownik - dr hab. Irena Wodzianowska

dr Paulina Byzdra-Kusz - adiunkt

dr Grzegorz Misiura - adiunkt

 


Pracownia Dokumentacji i Opracowania Zbiorów

Materialnych Instytutu Historii

 

Kurator - dr hab. Piotr Plisiecki

 


 Pracownia Wojskowo-Historyczna

[CN-127, tel. 81 445-44-37]

 

dr hab. Jan Ptak, adiunkt

dr hab. Andrzej Niewiński, adiunkt

dr Andrzej Gładysz, adiunkt

dr Marcin Baranowski, adiunkt

 


Pracownia Turystyki Kulturowej i Edukacji Historycznej

 

dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL

 


Pracownia Geoinformacji Historycznej

[CN-128]

 

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

dr Marcin Gapski, asystent

 


Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych

w Europie Środkowej i Wschodniej

[CN-124]

 

dr hab. Sabina Bober, adiunkt

 


Biblioteka Zakładów Historii i Historii Kultury

[GG 19, tel. 81 445-40-19]

 

mgr Anna Pawłowska

 


Pracownicy emerytowani:


prof. dr hab. Czesław Deptuła

dr Janina Gawrysiak

prof. dr hab. Wiesław Müller

mgr Elżbieta Olczak

ks. dr hab. Marian Radwan, prof. KUL

s. prof. dr hab. Aleksandra Witkowska OSU

prof. dr hab. Henryk Gapski

prof. dr hab. Henryk Wąsowicz

Autor: Marcin Gapski
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2020, godz. 11:18 - Tomasz Nowicki