prof. dr hab. Marek Pawlak

 

aktualne obszary badań naukowych to etyka biznesu i zarządzanie międzynarodowymi korporacjami

 

 

dr hab. Adam Skrzypek

 

aktualne obszary badań naukowych to dojrzałość organizacji, zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym

 

 

dr inż. Monika Wawer

 

obszary zainteresowań naukowych to zarządzanie zasobami ludzkimi, employer branding, analityka biznesowa

 

 

dr Monika Sak-Skowron

 

obecnie eksplorowane obszary badań naukowych koncentrują się wokół zarządzania przedsiębiorstwem w szczególności w ujęciu strategicznym, zarządzania grupą przedsiębiorstw, zarządzania marketingowego, zarządzania wiedzą i kompetencjami w organizacji, satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych

 

 

dr Anna Pilarczyk

 

aktualne obszary badawcze oscylują wokół modeli biznesu a szczególnie ekologicznego potencjału modeli biznesu i eko-innowacji

 

 

mgr inż. Joanna Brudnicka

 

obecne obszary zainteresowań naukowych dotyczą modeli logistycznych w nawiązaniu do koncepcji zrównoważonego rozwoju

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021, godz. 15:11 - Joanna Brudnicka-Morawska