Pracownicy Katedry:

 

Kierownik:  dr hab. Paweł FAJGIELSKI, prof. KUL

 

Dr hab. Anna TUNIA, prof. KUL

 

Dr Iwona BIEŃ-WĘGŁOWSKA, adiunkt

 

 

  

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2018, godz. 14:40 - Iwona Bień-Węgłowska