dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL

Kierownik

 

dr Joanna Lekan-Mrzewka

Asystent

 

mgr Paweł Jarosz
Doktorant

 

mgr Piotr Bordzoł

Doktorant

 

Autor: Małgorzata Zwolińska
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2011, godz. 01:30 - Piotr Bordzoł