ac1.jpg   dr Agata Celińska-Miszczuk      e-mail: celinska@kul.lublin.pl

 

 flaga-angielska.gifEnglish

 

 

 

 Zainteresowania naukowe: 

  • charakter i osobowość a jakość życia i radzenie sobie z życiowymi trudnościami;
  • opis typologiczny człowieka
  • koncepcja psychiki i typów psychicznych C. G. Junga - w tym specyfika ujęcia I. Myers i K. Briggs
  • badania porównawcze nad cechami osobowości i typami charakteru;
  • współczesne narzędzia do pomiaru orientacji charakterologicznych - m.in. psychologów pozytywnych Klasyfikacja Wartości w Działaniu (VIA);
  • dwa podejścia w badaniach osobowości: skoncentrowane na zmiennych (variable-centered research) i skoncentrowane na osobie (person-centered research);
  • Williama Sterna koncepcja człowieka;
  • etyka zawodu psychologa.

 

 


 

 Ważniejsze publikacje:

 Celińska-Miszczuk, A. (in press). Orientacja na współdziałanie z innymi - zabezpieczanie siebie a wartości realizowane w działaniu. Empiryczne badania studentów. W: B. Bereza, M. Ledwoch (red.). O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego (tom 2, s. 70-84). Lublin: CPPP Scientific Press. 

 Wiśniewska, L., Celińska-Miszczuk, A. (in press). Ciało a psyche – perspektywa jakościowa i ilościowa w poznawaniu relacji body-mind (Body and psyche - the quantitative and qualitative approaches in solving the body-mind problem)

 Celińska-Miszczuk, A. (in press). Opis typologiczny w badaniach empirycznych. Inspiracja współczesnej psychologii?

Celińska-Miszczuk, A. (in press). Rozwój charakteru rozwojem osoby. Inspiracje dla wspierających dzieci i młodzież w procesie wychowywania. [FORMING OF CHARACTER AS PERSON DEVELOPMENT. INSPIRATION FOR PERSONS BRINGING UP CHILDREN AND YOUTH].

 Celińska-Miszczuk, A. (in press). Perspektywa personalistyczna w psychologii – próba odpowiedzi na wyzwanie indywidualności. [PERSONALISTIC APPROACH IN PSYCHOLOGY – ATTEMPT TO RESPONSE TO INDIVIDUALITY CHALLENGE].

Celińska-Miszczuk, A. (in press). Współdziałanie warunkiem wolności? Ujęcie Williama Sterna (Od modelu interakcyjnego do modelu ludzkiego działania).

Celińska-Miszczuk, A. (2012). Charakter w badaniach empirycznych. Orientacja na współdziałanie z innymi i zabezpieczanie siebie. W: J. Karwat (red.), Komunikowanie społeczne w badaniach młodych naukowców (s. 11-30). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

Celińska-Miszczuk, A. (2010). Typy charakteru a style aktualizacji siebie. Empiryczne badania studentów [CHARACTER TYPES AND STYLES OF SELF-ACTUALIZATION.EMPIRICAL RESEARCH OF STUDENT] W: A. Witek, I. M. Łukasik, A. Buczak (red.), Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką (s. 21-37). Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum w Lublinie.

Celińska-Miszczuk, A. (2010). Czy Williama Sterna koncepcja osoby ludzkiej jest wciąż inspirująca? [IS WILLIAM STERN CONCEPTION OF HUMAN PERSON STILL INSPIRING?] W: A. Tokarz (red.), Wielkie teorie osobowości. Koniec czy początek? (s. 151-165). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.

Bulzak, A., Celińska-Miszczuk, A. (2009). Style działania obronnego i synergicznego a psychologiczna jakość życia. W: Z. Uchnast (red.), Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania i zarządzania (s. 93-116). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.

Celińska-Miszczuk, A. (2008). Williama Sterna personalistyczna perspektywa typologiczna. [WILLIAM STERN’S PERSONALISTIC PERSPECTIVE OF TYPOLOGY] W:P. Francuz, W. Otrębski (red.),Studia z psychologii w KUL (s. 11-26).Lublin: Wyd.KUL. https://www.kul.pl/files/208/Art_1-Studia_T_15.pdf

Celińska, A. (2006). Characterological Correlates of Temporal Competence. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time (s. 193-213). Lublin: Wyd. KUL.

Celińska, A.(2005). Korelaty charakterologiczne kompetencji temporalnych. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w KUL (s. 277-305). Lublin: Wyd. KUL.

Celińska, A. (2003). Williama Sterna koncepcja krytycznego personalizmu. W: T. Rzepa (red.), Na ścieżkach historii psychologii (s. 131-140). Szczecin: AMP Studio.

 


 

Dydaktyka

· Ćwiczenia z podstaw psychologii i historii myśli psychologicznej

· Konwersatorium z etyki zawodu psychologa

· Proseminarium z psychologii ogólnej

· Psychologia ogólna (wykład)

 


 

Kontakt

Katedra Psychologii Ogólnej (C-328)

Instytut Psychologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20 - 950 Lublin

e-mail: celinska@kul.lublin.pl

 

Autor: ACM
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2015, godz. 19:00 - Agata Celińska-Miszczuk