Kierownik Katedry
prof. zw. dr. hab. Stanisław Wójcik
e-mail: wojcikst@kul.pl

 

Adiunkci

 

dr Artur Jan Kukuła

dr Lech Jańczuk, adiunkt

Autor: Artur Jan Kukuła
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2018, godz. 16:56 - Artur Kukuła