Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powołał nowy skład Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych na lata 2021-2025. Wśród nowo powołanych znalazło się dwoje naukowców z Wydziału Nauk Społecznych KUL, dr hab. Barbara Kiereś oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, który wszedł również w skład Prezydium Rady jako jej Przewodniczący. Uroczyste wręczenie powołań odbyło się w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w dn. 15.12.2021 r. 
Instytut Badań Edukacyjnych to jednostka podległa resortowi edukacji i nauki, prowadząca interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Pełni funkcje doradcze, prowadzi m.in. projekty badawcze i wdrożeniowe, przygotowuje ekspertyzy i raporty. Odpowiada także za prowadzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2021, godz. 12:45 - Maria Mazurek-Olszowa