Miło nam poinformować, że dr hab. Beata Jakimiuk (Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki KUL), została członkiem Sekcji Pedagogiki Pracy funkcjonującej w ramach struktury Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w wyniku wyborów w tajnym głosowaniu na posiedzeniu KNP PAN w dniu 26.06.2020 r.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2020, godz. 08:59 - Maria Mazurek-Olszowa