PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE
 
Studenci Filologii niderlandzkiej są zobowiązani do zrealizowania 60 godzin praktyk zawodowych w ramach realizowania planu zajęć. Praktyki obowiązują studentów drugiego roku studiów magisterskich i zaliczane są w pierwszym semestrze roku akademickiego.

Koordynatorem praktyk obowiązkowych jest mgr Beata Popławska.

W ramach powyższych praktyk obowiązuje poniższy regulamin: regulamin_praktyk_fil.niderlandzka_2_st_2019
 
 
PRAKTYKI DODATKOWE
 
LLP-Erasmus jako część programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (Lifelong Learning Programme), oprócz wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, daje studentom również możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą.
Szczegółowe informacje o praktykach i stażach Erasmus, kryteria naboru oraz wszelkie niezbędne formularze można uzyskać w Biurze Współpracy z Zagranicą KUL (Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych), pok. 202 – 203 GG oraz pod linkiem: wyjazdy-na-praktyki,art_5275.html 
W latach ubiegłych studenci filologii niderlandzkiej odbyli staże między innymi w:
Bibliotece Uniwersytetu w Leuven http://bib.kuleuven.be/
Ambasadzie RP w Hadze http://haga.msz.gov.pl/pl/
firmie Vos Transport http://www.vosdeventer.com/en/
firmie Tabaknatie http://www.tabaknatie.be/
Uwaga: Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego w porozumieniu z Biurem Współpracy z Zagranicą zastrzega sobie prawo ustalenia dodatkowo wewnętrznych kryteriów dla osób ubiegających się o staż/praktykę w Holandii i Belgii w ramach programu Erasmus.
 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019, godz. 16:09 - Damian Olszewski