Mając na względzie podnoszenie jakości pracy dydaktycznej, zachęcamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą praktyk ewaluacyjnych w dydaktyce szkoły wyższej pt. "Ewaluacja dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki".

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2013, godz. 22:55 - Anna Starościc