Miejsce praktyki - instytucja zapewniająca praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie "Uczenie się przez całe życie" (27 krajów UE oraz Norwegia,Islandia, Lichtenstein i Turcja).
Na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.). Studenci mogą odbywać praktyki w jednostkach administracji nie prowadzących nauczania zagranicznych szkół wyższych np. bibliotekach, działach finansowych, dziekanatach, działach współpracy z zagranicą, itp. Studenci kierunków i specjalności pedagogicznych mogą odbywać w ramach Erasmusa praktyki w zagranicznych szkołach (podstawowych, gimnazjalnych, średnich).
Nie można odbywać praktyk w instytucjach unijnych ani w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami (instytucje centralne UE i Narodowe Agencje programów UE) oraz w przedstawicielstwach dyplomatycznych własnego kraju (np. Ambasada Polska w Brukseli).
 

 

Czas trwania praktyki to 3 - 5 miesięcy w ciągu tego samego roku akademickiego (Uwaga! - praktyka nie może trwać krócej niż 3 miesiące). W roku 2010/11 wyjazdy studentów KUL będą możliwe w okresie od 15 września 2010 do 28 września 2011.