1. Regulamin praktyk nauczycielskich i Dziennik praktyk dla studentów Muzykologii w ramach specjalizacji Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia:

 

Dla cyklu 2018-2021 (studia licencjackie):

pdf-ikona REGULAMIN

pdf-ikona DZIENNIK PRAKTYK

 

Dla cyklu 2019-2021 (studia magisterskie):

pdf-ikona REGULAMIN

pdf-ikona DZIENNIK PRAKTYK

 

UWAGA!!! Dwie wersje dokumentacji (tj. Regulamin i Dziennik praktyk) dla obu wymienionych wyżej cykli kształcenia nie są sobie tożsame. Proszę zwrócić uwagę, aby pobrać i wydrukować odpowiednie pliki.

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2020, godz. 20:45 - Miłosz Aleksandrowicz