Z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie zasady dotyczące organizacji i odbywania praktyk w ramach studiów na KUL. Szczegóły w Zarządzeniu Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Dziennik praktyk KUL (DOC)

Dziennik praktyk KUL (PDF)

 

Regulaminy praktyk obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie

w cyklu od roku akademickiego 2020/2021:

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopień

Bezpieczeństwo narodowe II stopień

Doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopień

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopień

Ekonomia I stopień

Pedagogika I stopień

Pedagogika II stopień

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna II stopień

Pedagogika specjalna jednolite magisterskie

Praca socjalna I stopień

Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopień

Psychologia jednolite magisterskie

Socjologia I i II stopień

Stosunki międzynarodowe I stopień

Zarządzanie I i II stopień

 

 

Regulaminy praktyk obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie

w cyklu od roku akademickiego 2019/2020:

 

Bezpieczeństwo narodowe I stopień

Bezpieczeństwo narodowe II stopień

Doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopień

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopień

Ekonomia I stopień

Pedagogika I stopień

Pedagogika II stopień

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie

Pedagogika specjalna II stopień

Praca socjalna I stopień

Praca socjalna i ekonomia społeczna II stopień

Socjologia I i II stopień

Stosunki międzynarodowe I stopień

Zarządzanie I i II stopień

 

 

Regulaminy praktyk obowiązujące studentów rozpoczynających kształcenie w cyklu od roku akademickiego 2018/2019:

 

Dokument zatwierdzający Regulaminy Praktyk WNS

Bezpieczeństwo narodowe I i II stopień, Stosunki międzynarodowe I stopień

Ekonomia I stopień, Zarządzanie I i II stopień

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopień

Pedagogika I i II stopień, Pedagogika specjalna I i II stopień

Psychologia, studia jednolite magisterskie

Socjologia, studia I i II stopnia Doradztwo kariery i doradztwo personalne I stopień

 

 

 

 

 

 

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2021, godz. 11:56 - Maria Mazurek-Olszowa