Umowa (Placement Contract)
Z uczelnią macierzystą należy podpisać umowę, która szczegółowo określa warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu na praktyce, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp. Obowiązki studenta odbywającego praktykę określa dokument „Karta jakości" (Quality Commitment). Będzie on stanowić załącznik do umowy.