[English version]

 

 

Szanowni Państwo,

 

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL, serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Prasa żydowska w Polsce. Wczoraj i dziś, która odbędzie się w dniach 18–20 listopada 2014 r.

 

Dla społeczności żydowskiej na ziemiach polskich prasa stanowiła szczególne medium komunikacji – odzwierciedlała idee, poglądy i ambicje polityczne, współtworzyła kulturę, była miejscem licznych polemik. Przedmiotem obrad konferencyjnych będzie zarówno zawartość periodyków żydowskich, jak i funkcje, jakie one pełniły. Interesuje nas prasa wydawana przez Żydów, ukazująca się od XIX w. na terenach polskich, w Drugiej Rzeczypospolitej, żydowskie periodyki oraz druki ulotne wydawane w czasie drugiej wojny światowej, a także czasopisma rozpowszechniane po 1945 r. Chcielibyśmy, aby na konferencji pojawiły się referaty dotyczące periodyków zróżnicowanych zarówno pod względem częstotliwości ukazywania się (np. gazet codziennych, tygodników, miesięczników), jak i tematyki (np. periodyków społeczno-politycznych, czasopism kulturalnych i naukowych).

 

Ponadto oczekujemy wypowiedzi podejmujących m.in. następujące zagadnienia:

 • czynniki warunkujące powstanie i rozwój prasy żydowskiej na ziemiach polskich;
 • prasa jako narzędzie komunikacji międzykulturowej;
 • polityka, gospodarka, zagadnienia społeczne na łamach prasy żydowskiej;
 • periodyki żydowskie jako instytucja życia kulturalnego;
 • literatura na łamach prasy żydowskiej;
 • sport w prasie żydowskiej;
 • problematyka religijna na łamach periodyków żydowskich;
 • prasa żydowska jako zwierciadło kształtowania się modernistycznego rozumienia religii;
 • periodyki dla dzieci i młodzieży żydowskiej;
 • żydowska prasa lokalna;
 • prasa żydowska wobec dyskursu antysemickiego;
 • prasa żydowska wobec pogromów antyżydowskich po roku 1945 oraz wydarzeń Marca ‘68;
 • polskojęzyczna prasa literacka i kulturalna w Izraelu w czasie drugiej wojny światowej i po 1945 r. – jako kontynuatorka tradycji Drugiej Rzeczpospolitej;
 • współczesne czasopisma żydowskie w Polsce;
 • obraz Polski i Polaków w prasie żydowskiej;
 • szata graficzna periodyków żydowskich;
 • język czasopism żydowskich;
 • reklama w periodykach żydowskich;
 • środowiska wydawnicze, redaktorzy prasy żydowskiej na terenach polskich w XIX i XX w.;
 • prasa jako źródło do badań dziejów Żydów;
 • zagraniczna recepcja prasy żydowskiej wydawanej na ziemiach polskich.

 

Zależy nam także na monograficznych ujęciach wybranych tytułów prasy żydowskiej oraz metodologicznych propozycjach badań nad periodykami żydowskimi.

 

Konferencja odbędzie się w Centrum „Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Zamościu, w gmachu renesansowej bożnicy odrestaurowanej przez Fundację w latach 2009-2011 dzięki wsparciu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

 

 

Monika Krawczyk

prof. dr hab.
Sławomir Jacek Żurek

Dyrektor Generalna
Fundacja Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego

Kierownik Konferencji
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II

 

 

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 12:03 - Agnieszka Karczewska