Tom LVII (Rok 2009). Prawda w literaturze

 

Nota redakcyjna

 

Z problematyki prawdy w literaturze

 

W. Toruń, Norwida uwagi o prawdzie

A. M. Szczepan-Wojnarska, Habitus poetycki Jerzego Lieberta

M. Borkowska, Teodor Parnicki – prawda historyczna w powieści eksperymentalnej (na przykładzie powieści Tylko Beatrycze)

W. Tomaszewska CR, Wielowarstwowość prawdy literackiej w prozie Włodzimierza Odojewskiego

I. Pięta, Dlaczego czytamy fantastykę. Rozważania o prawdzie na przykładzie prozy Jacka Dukaja

R. Zajączkowski, W nurcie prawdy. O niektórych aspektach dramaturgii Romana Brandstaettera

W. Durkalewicz, Prawda jako rekonstrukcja wartości osoby w dramatach Zbigniewa Herberta

 

Inne rozprawy i artykuły

 

M. Pater, Narrator nieobecny? Struktura narracji w utworze Debory Vogel Akacje kwitną. Montaże

P. Panas, Między literaturą faktu a literaturą dokumentu osobistego. Uwagi o strukturze Podróży do Burmy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

M. Nowak, Porządkowanie świata. Cele sztuki w korespondencji Zbigniewa Herberta

I. Piekarski, Re-wizje Boga. O ewolucji jednego tematu w twórczości Juliana Stryjkowskiego

w. Jakubowski, Obrazy okupacji sowieckiej w Człowieku przemienionym w wilka Sergiusza Piaseckiego

A. Tyszczyk, W kręgu tragiczności: Księga Hioba. Fragment większego fragmentu

 

Aktualności teoretyczne. W kregu antropologii i studiów genderowych

 

R. Nahirny, Czym jest państwo, jeśli nie spektaklem. Czytając Nagarę Clifforda Geeretza

M. Dobner, Meandry cielesności (Ucieleśnienia. Ciało w świetle współczesnej humanistyki

 

Appendix: Z dziejów poetyki polskiej

 

S. J. Roztworowski, Zofia Górska

Zofia z Górskich Mycielska, Literatura polska

 

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2012, godz. 18:42 - Małgorzata Nowak-Barcińska