Katedra Prawa Unii Europejskiej
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II

 

Wydział Prawa

Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Lesi Ukrainki w Łucku

 

Wschodnioeuropejska Sieć Uniwersytetów

 

Stowarzyszenie Wołyń


Fundacja Rozwoju KUL


Fundacja Konrada Adenauera

 

Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną

 

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Lubelski 

 

zapraszają na
międzynarodową konferencję:

 

"Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej
a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich"

 

8 kwietnia 2016 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Collegium Iuridicum,
ul. Spokojna 1, s. CI 204

 

 

Fotogaleria

 

Program konferencji

 

8.30 – Rejestracja gości

9.00 – Otwarcie konferencji

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL,

Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL

 

I sesja 9.15 – 11.00

Stanowisko Unii Europejskiej wobec problemu migracji

The position of the European Union towards the problem of refugees.

 

Przewodniczy: prof. dr hab. Artur Kuś, (Uczelnia Łazarskiego)

 

Dr hab. Pasquale Policastro, prof. Usz., (Uniwersytet Szczeciński), Human dignity and laws of hospitality/Godność człowieka a prawa gościnności

 

Dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Uchodźcy czy migranci ekonomiczni? Bezpieczeństwo Europy Środkowej w kontekście współczesnej "wędrówki ludów".

 

Dr hab. Piotr Wawrzyk, prof. UW,  (Uniwersytet Warszawski), Rada Europejska wobec kryzysu migracyjnego. Między poprawnością polityczną a oczekiwaniami obywateli państw członkowskich,

 

Dr Tomasz Dubowski, (Uniwersytet w Białymstoku) - Stanowisko Wysokiego przedstawiciela UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wobec problemu uchodźców,

 

Dr Marcin Pączek, (Uniwersytet Rzeszowski), Wspólny wykaz bezpiecznych krajów pochodzenia  jako próba zwiększenia skuteczności europejskiej procedury azylowej,

 

Dyskusja

 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

 

Sesja II 11.15 – 13.00

Positions of Selected States on the Problem of Refugees.

 

Chairperson: R. M. Pal, PhD (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Prof. Piotr Maciej Steczkowski, hab PhD (Uniwersytet Rzeszowski) - The position of the Apostolic See to the European migration policy,

 

Justyny Pietrzkiewicz, PhD (Uniwersytet Warszawski), Francja wobec wyzwań w obszarze tzw. kryzysu migracyjnego/France facing challenges in the area of the so-called. migration crisis.

 

Ewa Tuora-Schwierskott, PhD, Geschäftsführerin und Schatzmeister Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V., The Position of Germany on the Problem of Refugees

 

Luigi Mariano Guzzo, (Magna Graecia, Catanzaro ), The Problem of Refugees and especially the protection of Freedom religious for refugees in Italy

 

Pablo Novo Lopez, PhD, (Universitat Abat Oliba CEU),  The Position of Spain on the Problem of Refugees

 

Dyskusja

 

13.00 – 13.15 Przerwa kawowa

 

 

III Dyskusje panelowe: 13.15 – 15.00

 

Panel I:

The Refugee status in the territory of the host country

Chairperson: Anna Kosińska, PhD (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

 

Olga Gordiychuk, PhD, (Zhytomyr Ivan Franko State University), The philosophical view on migration issues: the experience of formation of democratic values and the preservation of national identity

 

Marta Pietras-Eichberger, PhD (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)  - Duties of refugees - current status and proposals de lege ferenda

 

Łukasz Dawid Dąbrowski, PhD, (Kancelaria adwokacka) –The rights and obligations of refugees in the light of the provisions of national and international law.

 

Katarzyna Strąk, PhD,  (PAN), Refusal to grant an international protection in the light of art. 61 of Law on Proceedings before Administrative Courts and art. 331 of Law on Foreigners

 

Magdalena  Półtorak, PhD, (Uniwersytet Śląski), The impact of migration on the safety of women.

 

Panel II:

Polityka migracyjna Unii Europejskiej z perspektywy państw Europy Wschodniej

Przewodniczy: dr hab. Marcin Szewczak

 

Wojewoda Lubelski, dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, Problem migrantów z państw Europy Wschodniej w perspektywie województwa lubelskiego,

 

Dc dr Sergiy Shtogun (Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” / I. Malynovskyi Institute of Law ), Osobliwości prawnej współpracy Ukrainy z UE w sferze polityki migracyjnej,

 

Prof. dr hab. Petro Kralyuk (Uniwersytet Narodowy „Akademia Ostrogska” ), Migracja ludności jako element wojny hybrydowej Rosji przeciwko Unii Europejskiej,

 

Doc dr Oksany Łaby, (Wschodnioeuropejski  Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku), Rozwój migracyjnej polityki Ukrainy  w świetle standardów Unii Europejskiej,

 

Prof. dr hab. Grygorii Monastyrskyi, (Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu w Ukrainie), Prawno-Ekonomiczne aspekty kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej i Europie Wschodniej,

 

Panel III:

Problem migracji ludności muzełmańskiej w Europie

Przewodniczy: dr hab. Marzena Toumi, prof. KUL, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

 

Dr hab. Robert Kozyrski, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Emigranci, uchodźcy, czy najeźdźcy w Europie? Kontekst historyczno-religijny,

 

Dr Daria Orzechowska-Słowikowska, PAN, Asymilacja – zużyta teoria? Wyznawcy islamu w Warszawie,

 

Dr Michał Skwarzyński, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),  Kryminalizacja obrazy uczuć religijnych, jako sposób zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,

 

Dr Michał Chajda, (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku- Białej),  Zwalczanie prania brudnych pieniędzy a finansowanie państwa islamskiego,

 

15.15 – Zamknięcie konferencji – dr hab. P. Policastro, prof. U Sz.

15.30 - Lunch

 Komitet Naukowy Konferencji:

dr hab. M. Balcerzak, prof. UMK

dr hab. E. Dynia, prof. UR

prof. dr hab. K. Karski,

dr hab. E. Karska, prof. UKSW

dr hab. M. Kowalski, prof. UJ

prof. I. Kotsan (Ukraina)

prof. dr hab. A. Kuś,

prof. O. Laba (Ukraina)

prof. dr hab. J. Menkes

dr hab. B. Mikołajczyk, prof. UŚ

prof. G. Monastyrskyi (Ukraina)

dr hab. J. Nowakowska – Małusecka, prof. UŚ

dr hab. P. Policastro, prof. USZ

dr hab. P. Stanisz, prof. KUL

dr hab. E. Szczot,  prof. KUL

dr hab. P. Wawrzyk, prof. UW

prof. dr hab. A. Wojtaszczyk,

dr hab. M. Zdanowicz, prof. UwB

dr hab. S. Łukasiewicz, KUL

dr hab. M. Szewczak, KUL

dr E. Cała-Wacinkiewicz,

dr P. Nouvelo Lopez, (Hiszpania)

dr W. Staszewski.

 

 

Komitet organizacyjny Konferencji:

Przewodnicząca: dr Edyta Krzysztofik
Członkowie: dr Renata Maria Pal, mgr Katarzyna Woch

 

 

 

Partnerzy Konferencji:
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – oddział lubelski

 

 

 

 

Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną

 

Patronat:

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny:

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016, godz. 11:18 - Małgorzata Ganczar