Katedra Prawa Unii Europejskiej, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Fundacja Rozwoju KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na międzynarodową konferencję:  "Prawne aspekty polityki migracyjnej Unii Europejskiej a bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich", która odbędzie się dnia  8 kwietnia 2016 r. w Collegium Iuridicum KUL przy ul. Spokojnej 1 (sala CI-204).

Zob. więcej...

Zob. Program Konferencji...

Fotogaleria

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016, godz. 11:16 - Małgorzata Ganczar