Reprezentanci KSW - pod opieką naukową mgr Katarzyny Banasik


Agnieszka Korotusz, Anna Lisowska, Monika Skowyra, Magdalena Słota, Andrzej Głodziński, Arkadiusz Jóźwik, Przemysław Pięta

 

Reprezentanci KUL - pod opieką naukową dr Małgorzaty Gałązki oraz dra Filipa Ciepłego

 

Iwona Bednarska, Małgorzata Bojarska, Rafał Adamczak, Filip Dziedzic, Bartosz Soska, Piotr Włodarek

 

 

 

PLAN DEBATY

 

 

1. Ratio legis ułaskawienia:

 

- korekta prawomocnego wyroku czy utylitarne narzędzie rządzących

- sprawiedliwość karania, miłosierdzie a wymogi racjonalnej polityki kryminalnej

- ułaskawienie jako "wentyl bezpieczeństwa" a zasada trópodziału władzy

 

2. Przesłanki i tryb ułaskawienia:

 

- problem (nie)określenia przesłanek

- postępowania z urzędu - podmioty uprawnione

- postępowanie na wniosek:

           wymogi formalne wniosku

           podmioty uprawnione do złożenia wniosku

- problem ułaskawienia wbrew woli skazanego

- kwestia ułaskawienia po śmierci skazanego

- rola pokrzywdzonego w postępowaniu ułaskawieniowym

- jawność postępowania jako gwarancja zasadności zastosowania prawa łaski

 

3. Zakres ułaskawienia:

 

- częściowy czy całościowy zakres ułaskawienia

- ciężar gatunkowy czynu

- ułaskawienie a przestępstwa prywatnoskargowe

- ułaskawienie a kary administracyjne, dyscyplinarne, pracownicze

- ułaskawienie a środki zabezpieczające

- ułaskawienie a środki karne o charakterze represyjno-kompensacyjnym

- ułaskawienie a koszty procesu

- ułaskawienie w przypadku orzeczenia nieprawomocnego

- problem indywidualnej abolicji

- zakres ułaskawienia w przypadku kary łącznej

- ułaskawienie w zakresie zatarcia skazania

 

Galeria zdjęć:

Prawne aspekty ułaskawienia - debata pomiędzy studentami KULu i Krakowskiej Szkoły Wyższej

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 20:37 - Marta Ordon