Prawo handlowe - IV rok prawa (studia stacjonarne) - plan ćwiczeń

 

prowadzący: dr Paweł Zdanikowski, dr Dariusz Bucior, mgr Michał Hałasa, mgr Wojciech Bartnik

 

 

 

 

Zajęcia I 
1. Prawo handlowe – pojęcie, systematyka, miejsce w systemie prawa, źródła. 
2. Pojęcia podstawowe: przedsiębiorca, działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo. 
3. Firma a inne oznaczenia odróżniające. 
4. Reprezentacja przedsiębiorcy w obrocie. 

Zajęcia II 
1. Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe. 
2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 
3. Prawo spółek – zagadnienia ogólne: pojęcie, rodzaje, formy prawne i formy ustrojowe spółek, zasada numerus clausus. 

Zajęcia III 
1. Prawo spółek – zagadnienia ogólne (c.d.): zagadnienia kolizyjno-prawne, spółki zagraniczne i pozornie zagraniczne. 
2. Spółka cywilna. 

Zajęcia IV 
1. Spółka jawna. 
2. Spółka partnerska 

Zajęcia V 
1. Spółka komandytowa. 
2. Spółka komandytowo-akcyjna. 

Zajęcia VI 
1. Spółka z o.o. – istota; powstanie. 
2. Struktura kapitałowo-majątkowa i finansowanie spółki z o.o. 
3. Status prawny wspólników spółki z o.o.: 
a) treść praw i obowiązków wspólników; 
b) zmiany treści praw i obowiązków wspólników; 
c) nabycie i utrata statusu wspólnika. 

Zajęcia VII 
1. Status prawny wspólników spółki z o.o. (c.d.). 
2. System organów spółki z o.o. 
a) zarząd; 
b) rada nadzorcza i komisja rewizyjna; 
c) zgromadzenie wspólników. 

Zajęcia VIII 
1. Spory korporacyjne w spółce z o.o. 
2. Odpowiedzialność cywilnoprawna. 
3. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. 

Zajęcia IX 
1. Spółka akcyjna – istota, powstanie. 
2. Struktura kapitałowo-majątkowa i finansowanie spółki akcyjnej. 
3. Akcje a obligacyjne tytuły uczestnictwa w zysku i podziale majątku spółki. 

Zajęcia X 
1. Status prawny akcjonariuszy: 
a) treść praw i obowiązków akcjonariuszy; 
b) zmiany treści praw i obowiązków akcjonariuszy; 
c) nabycie i utrata statusu akcjonariusza; 
d) szczególne rozwiązania dotyczące spółek publicznych. 
2. System organów spółki akcyjnej: 
a) zarząd; 
b) rada nadzorcza; 
c) walne zgromadzenie akcjonariuszy. 

Zajęcia XI 
1. Spory korporacyjne w spółce akcyjnej. 
2. Odpowiedzialność cywilnoprawna. 
3. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej. 

Zajęcia XII 
1. Prawo grup spółek. 
2. Łączenie się spółek. 

Zajęcia XIII 
1. Podział spółek. 
2. Przekształcanie spółek. 

Zajęcia XIV 
1. Spółdzielnie. 
2. Europejskie formy organizacyjnoprawne. 

Zajęcia XV 
Zaliczenie

 

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, godz. 21:28 - Adrian Dziekan