Szanowni Państwo,

 

 

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

 1. Zarząd spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje. 
 2. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.; okres urzędowania członka zarządu. 
 3. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z o.o. 
 4. Czynności prawne dokonane przez zarząd spółki z o.o. bez zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników. 
 5. Zakaz samokontraktowania i zakaz konkurencji. 
 6. Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) spółki z o.o. – pojęcie, skład, kompetencje. 
 7. Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. 
 8. Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. 
 9. Zgromadzenie wspólników – pojęcie, skład, kompetencje. 
 10. Zwoływanie zgromadzenia wspólników. 
 11. Zasady procedowania zgromadzenia wspólników.  
 12. Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników i w trybie obiegowym
 13. Zmiana umowy spółki.
 14. Odpowiedzialność cywilnoprawna wspólników i członków organów wobec spółki z o.o. 
 15. Odpowiedzialność członków organów wobec wierzycieli spółki z o.o.
 16. Rozwiązanie spółki z o.o. – pojęcie, przyczyny, skutki. 
 17. Likwidacja i czynności likwidacyjne.
 18. Prawa i obowiązki likwidatorów spółki z o.o.
 19. Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki z o.o. oraz podziału nadwyżki likwidacyjnej.

 

 

 

mgr Michał Hałasa

mgr Rafał Ostrowski

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2011, godz. 18:46 - Michał Hałasa