Szanowni Państwo,

 

 

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

 

 

1.    Pojęcie i rodzaje akcji.

2.    Akcje a inne tytuły uczestnictwa w zysku lub nadwyżce likwidacyjnej.

3.    Uprzywilejowanie akcji a uprzywilejowanie akcjonariusza.

4.    Prawa i obowiązki akcjonariuszy – katalog i podział.

5.    Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i obowiązki akcjonariuszy.

6.    Prawo udziału w zysku spółki akcyjnej.

7.    Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki akcyjnej.

8.    Prawo poboru akcji nowej emisji.

9.    Prawo udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i prawo głosu.

10.  Prawo do informacji.

 

mgr Michał Hałasa

mgr Rafał Ostrowski

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2013, godz. 14:12 - Michał Hałasa