Szanowni Państwo,

 

Kolejne zajęcia to kontynuacja rozważań na temat konstrukcji spółki jawnej - zajęcia poświęcimy w szczególności praktycznym zagadnieniom jej tworzenia i funkcjonowania.

 

Poza aktami prawnymi, które zwykle powinniście Państwo posiadać na ćwiczeniach ( tj. KC, KPC, KSH ) prosimy zaopatrzyć się w Ustawę  z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Ustawę z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (wyciąg - przepisy dotyczące CEIDG) 

 

 

Prosimy przygotować też kompletny (przy użyciu stosownych formularzy) wniosek o rejestrację spółki jawnej. W tym celu najrozsądniej będzie podzielić się na grupy tak, abyśmy na zajęciach dysponowali 4-6 wnioskami. Proszę też sporządzić umowę spółki jawnej przy założeniu, że każda z przygotowanych przez poszczególne grupy umów będzie różnić się sposobem reprezentacji (następujące warianty mogą być rozważane: wyłączenie niektórych wspólników od reprezentacji, wprowadzenie reprezentacji mieszanej, próba zróżnicowania reprezentacji  na samodzielną i łączną w zależności od czynności które mają być wykonywane).

W celu sporządzenia umowy można posłużyć się wzorcem umowy spółki jawnej wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości na podstawie delegacji z art. 23[1] par. 5 k.s.h.

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2016, godz. 12:25 - Piotr Kędzierski