PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RYNKU KAPITAŁOWEGO

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

II semestr roku akademickiego 2013/2014

 

 

 

 1. Prawo papierów wartościowych – część ogólna: pojęcie i klasyfikacja papierów wartościowych, źródła prawa papierów wartościowych 
 2. Prawo papierów wartościowych – część ogólna: powstanie i przenoszenie praw z papierów wartościowych, dematerializacja papierów wartościowych, umarzanie papierów wartościowych
 3. Weksle (1)  
 4. Weksle (2) 
 5. Weksle (2) 
 6. Czeki 
 7. Obligacje 
 8. Bankowe papiery wartościowe. Listy zastawne 
 9. Konosamenty
 10. Certyfikaty inwestycyjne
 11. Akcje (1)
 12. Akcje (2) 
 13. Prawo rynku kapitałowego – zagadnienia ogólne
 14. Wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
 15. Mechanizm transakcji na rynku zorganizowanym

 

Wykład zakonczony będzie egzaminem. (test 30 pytań)

terminy egzaminów: 16.06.2014 godz. 9:00 s. C-613, egzamin poprawkowy  30.06.2014  godz. 9:00 s. C-613.

 

 

 

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2014, godz. 09:23 - Michał Hałasa