Tematyka wykładów z prawa umów handlowych 

II semestr roku akademickiego 2017/2018

 

Dr Dariusz Bucior

 

 

(pełny wykaz zagadnień objętych egzaminem można znaleźć w opisie przedmiotu

 

 1. Zagadnienia ogólne (pojęcie prawa umów handlowych, obrotu handlowego, umowy handlowej, sposób regulacji obrotu handlowego)
 2. Zawarcie umowy handlowej (oferta, negocjacje, aukcja, przetarg, zawarcie umowy przy użyciu wzorca)
 3. Zawarcie umowy handlowej (oferta, negocjacje, aukcja, przetarg, zawarcie umowy przy użyciu wzorca)
 4. Wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem i skutkami niewykonania umów handlowych (prawo odstąpienia, odstępne, zadatek, kara umowna, odsetki)
 5. Umowa sprzedaży (k.c.; CISG – zakres zastosowania; Incoterms)
 6. Umowa sprzedaży (k.c.; CISG – zakres zastosowania; Incoterms)
 7. Umowa sprzedaży udziałów/akcji. Umowa inwestycyjna
 8. Umowa agencyjna
 9. Umowa agencyjna
 10. Umowa komisu
 11. Umowa franchisingu. Umowa dystrybucyjna. Inne umowy o pośrednictwo
 12. Umowa leasingu
 13. Umowa rachunku bankowego
 14. Umowa kredytu, umowa pożyczki
 15. Umowa poręczenia. Gwarancja

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018, godz. 10:45 - Dariusz Bucior