Tematyka wykładów z prawa umów handlowych 

I semestr roku akademickiego 2013/2014

 

prawo studia niestacjonarne

 

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL

 

 

 

Wykład I 6.10.2013 r.

 

1.    Pojęcie i klasyfikacja umów handlowych.

2.    Źródła prawa umów handlowych 

3.    Zawarcie umowy w obrocie handlowym. 

4.    Wykonanie i skutki niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy

 

Wykład II 17.11.2013 r.

 

1.    Umowy w obrocie towarowym: sprzedaż. (sprzedaż w obrocie krajowym; sprzedaż konsumencka; sprzedaż w obrocie międzynarodowym; sprzedaż praw; odpowiedzialność stron umowy sprzedaży.)

2.    Umowy o korzystanie z rzeczy lub praw: leasing.

 

Wykład III  1.12.2013 r.

 

1.    Umowy o korzystanie z rzeczy lub praw: leasing cd. licencja

2.    Umowy o pośrednictwo: zlecenie.

 

Wykład IV 15.12.2013 r.

 

1.    Umowy o pośrednictwo: agencja, komis, umowa maklerska, franchising, umowa dystrybucyjna.

2.    Umowy bankowe – uwagi ogólne.

 

Wykład V 12.01.2014 r.

 

1.    Umowy bankowe: rachunek bankowy; kredyt; pożyczka; gwarancja. akredytywa.

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2013, godz. 10:55 - Michał Hałasa