Szanowni Państwo,

 

 

Bardzo proszę  o przygotowanie się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

1. Pojęcie, rodzaje i regulacja prawna umowy sprzedaży.

2. Obowiązki sprzedawcy.

3. Obowiązki kupującego.

4. Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.

5. Pojęcie i charakter prawny rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. Pojęcie wad rzeczy w rozumieniu KC.

7. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej – akty staranności.

8. Uprawnienia kupującego w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

9. Terminy do dochodzenia uprawnień w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10  Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej (kodeks cywilny).

11. Pojęcie sprzedaży konsumenckiej.

12. Rękojmia a odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

13. Pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

14. Uprawnienia kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

15. Terminy do dochodzenia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

 

 

 

Na zajęcia należy przygotować pisemne  opracowanie następującego kazusu:

 

Dnia 21.02.2012r. Jan Kowalski nabył w sklepie prowadzonym przez ABC S.A. biurko drewniane „komputerowe” model zefir. Jan Kowalski  początkowo  wahał się czy wybrać akurat ten model (pierwotnie rozważał zakup modelu mewa), słysząc jednak zapewnienia sprzedawcy, że „zefir ma bardziej pojemne szuflady” poprosił o wypisanie tzw. „Wu – Zetki” i udał się z dokumentem do kasy. Jan Kowalski zakupił jednocześnie fotel obrotowy oraz regał na książki. Zapłaty dokonano przy pomocy karty płatniczej. Biurko sprzedawane było jako produkt do samodzielnego montażu.

Po powrocie do domu  Jan ochoczo zabrał się do skręcania biurka. Jan wnikliwie przestudiował instrukcję montażu oraz skorzystał ze wszelkich zalecanych narzędzi, dokonując przy każdej czynności należytej staranności.

 

Po zmontowaniu biurka okazało się, że dwie szuflady nie otwierają się oraz zestaw nie zawiera wysuwanej podstawy na klawiaturę komputerową. Zdenerwowany Pan Kowalski odszukał paragon i udał się do sklepu celem złożenia reklamacji. Jan dostrzegł także, że cena biurka na paragonie jest o 100 PLN wyższa od tej, która widniała obok napisu „promocja biurko komputerowe zefir” tuż obok ekspozycji sklepowej.

 

Po przybyciu do punktu handlowego i zgłoszeniu reklamacji pracownikowi sklepu, Jan Kowalski usłyszał odpowiedź, że w wypadku towaru „do samodzielnego montażu” wszelkie ryzyko związane z montażem obciąża kupującego. Sprzedawca argumentował, że jest to skutek niższej ceny - w porównaniu do „gotowych” modeli.  Natomiast odnosząc się do różnicy pomiędzy ceną przy ekspozycji i na paragonie sprzedawca stwierdził, że być może rozbieżności istnieją, jednak promocja już się skończyła, zatem różnicy zwrócić nie może. 

 

Jan Kowalski z niekrytym rozczarowaniem udał się do domu. Następnego dnia postanowił poprosić Państwa o pomoc.

 

Proszę  udzielić pomocy prawnej Janowi Kowalskiemu. Jeśli uznacie Państwo to za stosowane, proszę zredagować odpowiednie pismo/pismo procesowe. 

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014, godz. 11:16 - Michał Hałasa