Konferencja ogólnopolska Wspólpraca przemysłu i nauki - klucz do sukcesu. WPPKiA KUL, 16.01.2017.

 

 

Anna Andrykiewicz - Szczęsna

 

Ekonomista, socjolog. Koordynator Przedsięwzięcia CuBR w KGHM Polska Miedź S.A.
Pracuje w Departamencie Badań i Innowacji, zajmuje się projektami badawczo rozwojowymi, zarządzaniem wiedzą oraz modelami biznesowymi.
Autorka publikacji naukowych z zakresu nauk ekonomicznych.
Zaangażowana w działania CSR, przede wszystkim Wolontariat pracowniczy.

 

-------------------------------

 

Piotr Chełmiński

 

Absolwent SGGW w Warszawie. Ukończył podyplomowe studia zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie (partner University of Denver, USA), studia w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej z zakresu energetyki gazowej o kierunku Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe oraz podyplomowe studia dla wyższej kadry zarządzającej w London Business School (SEP 88 LBS). Posiada wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w zarządach polskich i zagranicznych spółek, w tym spółek giełdowych.

 

W latach 1995 - 1996 pracował na stanowisku Wiceprezesa ds. sprzedaży, marketingu i eksportu w Okocimskich Zakładach Piwowarskich S.A. Od 1996 r. do 1999 r. pełnił funkcję dyrektora regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią Eckes Granini GmbH & Co. KG i Prezesa jej spółki zależnej Aronia S.A. W latach 1999 - 2001 był Członkiem Zarządu Browar Dojlidy Sp. z o.o., a w latach 2001 - 2002 Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej Werner i Merz Polska Sp. z o.o. W okresie 2001 - 2006 pełnił funkcję Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej w Kamis -Przyprawy S.A. sprawując bezpośredni nadzór operacyjny nad sprzedażą i marketingiem. Od 2006 r. do października 2009 r. był Wiceprezesem ds. Sprzedaży i Marketingu w Gamet S.A. w Toruniu oraz Członkiem Zarządu Gamet Holdings S.A. w Luxemburgu.

 

W grudniu 2009 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego Unipetrol, a.s., które zajmował do kwietnia 2013 r.

​ W dniu 6 marca 2012 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii, które objął w dniu 10 marca 2012 r. Jednocześnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zezwoliła na zajmowanie przez Pana Piotra Chełmińskiego stanowiska w zarządzie spółki Unipetrol, a.s., spółki zależnej PKN ORLEN S.A.

 

W dniu 8 kwietnia 2013 r. Panu Piotrowi Chełmińskiemu zostały powierzone obowiązki Członka Rady Nadzorczej Unipetrol, a.s.

 

W dniu 6 marca 2014 r. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. powołała Pana Piotra Chełmińskiego na stanowisko Członka Zarządu na kolejną, trzyletnią kadencję Zarządu, która rozpoczęła się w dniu 16 maja 2014 r., dzień po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2013 rok.

 

Ponadto Pan Piotr Chełmiński pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce ANWIL S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

 

-------------------------------

 

Prof. Maciej Chorowski

 

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski , ur. 1958, absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej rocznik 1982, kierunek mechanika, specjalność chłodnictwo i kriogenika.

 

W latach 1996-1998 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, uczestnicząc w projektowaniu systemu kriogenicznego Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC.

W okresie 2005-2012 był dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Jest jednym z inicjatorów zaangażowania przemysłu polskiego do budowy dużych urządzeń badawczych jak: Wielki Zderzacz Hadronów LHC w CERN, reaktor termonuklearny ITER w Cadarache, laser na swobodnych elektronach XFEL w Hamburgu czy kompleks akceleratorów FAIR w Darmstadt. Jest członkiem Komitetu Finansowego CERN w Genewie oraz Procurement and Contracts Committee PCC europejskiej agencji Fusion for Energy w Barcelonie. Przewodniczy Komisji Skraplania i Separacji Gazów Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu.

 

Był jednym z inicjatorów budowy Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., którym zarządzał w latach 2002-2012. Jest m.in.: członkiem International Cryogenic Engineering Committee ICEC, Rady Naukowej Instytutu Automatyzacji Systemów Energetycznych IASE oraz Komitetu Naukowego MPWiK Wrocław. W październiku 2015 został powołany przez Prezydenta RP do Narodowej Rady Rozwoju, sekcja Nauka i Innowacje. Od kwietnia 2016 roku pełni funkcję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jest autorem bądź współautorem ponad 150 prac dotyczących kriogeniki i energetyki.

 

-------------------------------

 

Andrzej Danilkiewicz

 

Andrzej Danilkiewicz w PGE Dystrybucja S.A. od maja 2016 r. jest odpowiedzialny za proces pozyskiwania zewnętrznego finansowania ze szczególnym uwzględnieniem polityki B+R przedsiębiorstwa.

Wcześniej od 2001 roku pracownik Urzędu Marszałkowskiego zaangażowany w procesy tworzenia strategii i programów o charakterze regionalnym i krajowym oraz przygotowania i realizacji projektów z zakresu innowacyjności.

Z zamiłowania pisarz SF.

Mąż oraz ojciec trójki dzieci.

 

-------------------------------

 

Dariusz Dzirba

 

Doktor nauk technicznych, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej - specjalność automatyka i informatyka.

Od początku kariery zawodowej związany z przemysłem gazowniczym i naftowym. Początkowo jako pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku docenta w Instytucie Nafty i Gazu. Od 1993 roku kierował Oddziałem Instytutu Nafty i Gazu w Warszawie. Autor i współautor około 60 publikacji, przeszło 100 prac wdrożeniowych i analiz.

Specjalizuje się w szeroko pojętej tematyce naftowo-gazowej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki badawczo-rozwojowej i związanej z wdrażaniem nowych technologii w gazownictwie i górnictwie naftowym. W 2008 rozpoczął pracę zawodową w PGNiG SA pełniąc m.in. funkcje Dyrektora Departamentu Rozwoju i Zakupów, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Biura Planowania Strategicznego. Kieruje Konsorcjum Naukowo-Technicznym „Polskie Technologie dla Gazu Łupkowego” realizującego jeden z największych polskich programów badawczych finansowanych przez NCBiR - Blue Gas. Aktualnie jest Dyrektorem Departamentu Badań i Rozwoju w PGNiG SA.

 

-------------------------------

 

Mateusz Kędzierski

 

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii Ministerstwo Energii

 

-------------------------------

 

Andrzej Kojro

 

Andrzej Kojro jest prawnikiem, radcą prawnym i sędzią Trybunału Stanu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Od 1994 roku związany jest z branżą energetyczną. Do 2003 r. pracował w polskim STOEN w Warszawie w obszarze obrotu energią. Po przejęciu STOEN przez niemiecki koncern RWE, cele zawodowe realizował w obszarze dystrybucji w RWE STOEN Operator. Opowiada się za repolonizacją polskiej energetyki.

 

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

W latach 1990-2010, nieprzerwanie przez 5 kadencji radny wszystkich szczebli polskiego samorządu (gminy, miasta, powiatu i województwa) Prowadził szeroką działalność Pro Publico Bono w Prezydenckim Biurze Pomocy Prawnej DUDAPOMOC w Warszawie. Udzielał nieodpłatnych porad prawnych w Biurze Wicemarszałek Senatu Marii Koc w Węgrowie oraz posła Daniela Milewskiego w Mińsku Mazowieckim.

 

Jego credo życiowe to rozwinięcie myśli Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że warto być uczciwym Polakiem. Credo zawodowe: Jeśli chcesz dużo wymagać od innych, zacznij od siebie. Credo publiczne: Polskę należy kochać, choć nie zawsze jest sprawiedliwa. Credo społeczne: Tym co masz dziel się z innymi, a będziesz szczęśliwy.

 

-----------------------------------------


Maciej Kropidłowski

 

Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii PKN Orlen SA

Zarządza obszarem Rozwoju i Technologii w największej spółce regionu CEE, odpowiadając za przygotowanie nowych inwestycji w sektorze Rafinerii, Chemii i Petrochemii, nadzorując poprawność technologiczną procesów oraz prac w zakresie Badań i Rozwoju nowych technologii i produktów dla core businessu PKN ORLEN S.A.

Wywodzi się z branży energetycznej, gdzie odpowiadał za kontraktacje dwóch największych i najnowocześniejszych bloków gazowo-parowych  w Polsce o łącznej mocy ponad 1000 MWe. Zarządzał obszarem utrzymania ruchu w segmencie energetyki obejmującym 8 elektrociepłowni zlokalizowanych na terenie Polski, Czech oraz Litwy. Stworzył i rozwinął obszar innowacji dla energetyki grupy kapitałowej PKN ORLEN, kreując projekty realizowane wewnętrznie, jak również  we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz przy wykorzystaniu funduszy Europejskich i krajowych. Posiada także doświadczenie z uruchamiania konwencjonalnych elektrowni gazowo-parowych zdobyte w firmie Siemens, realizowane dla projektów na terenie Europy oraz Azji.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego o specjalizacji Termoenergetyka ukończonych w roku 2007. W 2016 r. ukończył Talent Academy Program dedykowany dla menagerów, prowadzony przez ICAN Institute,  pod patronatem Harvard Business Publishing.

Zawodowo związany z PKN ORLEN od 2011 r.

W 2016 roku przejął funkcje Prezesa spółki Baltic Power  Sp. z o. o.

 

-----------------------------------------

 

Jakub Kurasz

 

Pan Jakub Kurasz jest dyrektorem w firmie doradczej PwC, koordynatorem komunikacji zewnętrznej w PwC oraz usług w tym zakresie dla klientów tej firmy. Wcześniej pełnim m.in. funkcje dyrektora w Roland Berger Strategy Consultants, zastępcy redaktora naczelnego "Rzeczpospolitej" i redaktora naczelnego "Parkietu"oraz korespondenta agencji Reuters.

 

-------------------------------

 

Wojciech Lutek

Prezes Zarządu PGE Dystrybucja SA

 

Absolwent:

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej;

studiów podyplomowych Ekonomia i Finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;

MBA University of Illinois przy Politechnice Lubelskiej.

 

Kariera Zawodowa:

Kierownik ds. sprzedaży w AKA Tempcold Sp. z o.o.;

Dyrektor Biura Importu, Doradztwa i Sprzedaży urządzeń chłodniczych TAKO Sp. z o.o.;

Dyrektor Biura Operacyjno-Technicznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.;

Dyrektor Naczelny, a następnie Prezes Zarządu w Zakładzie Energetycznym Warszawa Teren S.A.;

Prezes Zarządu w PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o;

Naczelnik wydziału w Narodowym Banku Polskim;

Dyrektor Ośrodka Administracji w Telewizji Polskiej S.A.;

Od 3 lutego 2016 r. Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

 

-------------------------------------------

 

Andrzej Skwarek

 

Wiceprezes Zarządu odpowiada za obszar Produkcji, Wsparcia oraz Technologii i Rozwoju, a także Głównego Specjalisty ds. Doskonalenia Operacyjnego.

 

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej – kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz Akademii Leona Koźmińskiego – studia podyplomowe: Master of Business Administration oraz Zarządzanie Projektami.

10.05.2016 – nadal – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A., Wiceprezes Zarządu

04.2001 – 05.2016 - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. Główny Specjalista Inżynier Procesu, Główny Specjalista ds. Projektów Technologicznych, Kierownik Zakładu Nawozów, Kierownik Wydziału Mocznika, Kierownik Zespołu Technicznego, Kierownik Zmiany Zakładu Mocznika i Melaminy, Starszy Specjalista Technolog, Specjalista Technolog

2015 – DAVOTEAM CENTER OF EXCELLENCE S.A. - Szkolenie: Metodyka zarządzania projektami PRINCE2®Foundation

2013 – CENTRUM SZKOLENIOWE ICAN – Kurs: Akademia Zarządzania

2012 – FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI – Seminarium: Strategiczne zarządzanie zakupami

2012 – FRANCUSKI INSTYTUT GOSPODARKI – Seminarium: Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych

2010 – INSTYTUT EUROPEISTYKI – szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa

2008 – BOMIS – szkolenie: Pomiar ryzyka projektów inwestycyjnych

2006 – BIURO DORADZTWA PERSONALNEGO CONSULTOR – kurs: Księgowość Spółek Prawa Handlowego

 

-------------------------------

 

Prof. Zofia Stępniewska

 

Kierownik Katedry Biochemii i Chemii Środowiska KUL

 

-------------------------------

 

Prof. Jan Szmidt
 

Rektor Politechniki Warszawskiej

 

 

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2017, godz. 12:57 - Piotr Sławicki