Zeszyty Naukowe KUL są obecnie czasopismem elektronicznym i są publikowane w trybie open access online.

Przejdź na oficjalną stronę czasopisma:

http://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/index

 

 

Autor: Robert Kryński
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2019, godz. 12:19 - Robert Kryński