Naukowcy wykazali, że na skutek zabiegu szczepienia roślin, w rejonie zrastania się tkanek somatycznych pochodzących od dwóch genetycznie znacznie różniących się gatunków tytoniu, zachodzi naturalny proces, polegający na spontanicznym przenoszeniu całego jądrowego materiału genetycznego z komórek jednego gatunku do komórek drugiego. Powstały w ten sposób nowy typ komórek somatycznych posiada pełny, jądrowy materiał genetyczny obu gatunków. Z komórek tych wyprowadzili oni płodnego mieszańca międzygatunkowego, spełniającego kryteria nowego gatunku.

 

Ten spektakularny sukces daje nowe spojrzenie na ewolucję (powstawanie gatunków na drodze aseksualnej) oraz stanowi przełom w rolnictwie, gdyż umożliwia skuteczne przełamywanie bariery międzygatunkowej, co oznacza istotne zwiększenie możliwości tworzenia nowych, płodnych i utrzymujących się w typie odmian roślin uprawnych.

 

Fuentes I., Stegemann S., Golczyk H., Karcher D., Bock R. 2014. Horizontal genome transfer as an asexual path to the formation of new species. Nature. DOI: 10.1038/nature13291.

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2014, godz. 16:17 - Daniel Klich