Z radością informujemy, że Wydział Filozofii i Wydział Teologii KUL uzyskały w pilotażowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” dofinansowanie w wysokości 11.742.500 zł na projekt „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki”.

 

Program „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” ma wspierać najlepsze dyscypliny i dziedziny nauki uprawiane na tzw. uczelniach regionalnych. Środki przeznaczone są na rozwój naukowy filozofii i teologii uprawianych w KUL, wykorzystanie i wzmocnienie ich potencjału naukowego, zwłaszcza publikacyjnego, umiędzynarodowienie badań, współpracę interdyscyplinarną a także na wspieranie rozwoju naukowego młodej kadry. Projekt będzie realizowany przez 4 lata, 2019–2022. Kierownikiem projektu jest dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

30 uczelni akademickich z różnych regionów Polski w ramach programu otrzyma w sumie ponad 326 mln złotych. Środki – około 12 mln zł – wypłacane będą każdej z nich przez cztery lata. Konkurs jest efektem dialogu, jaki resort nauki prowadził z przedstawicielami ośrodków akademickich.

 

Konkurs skrojony był pod konkretny typ szkoły wyższej – uczelni akademickiej o istotnym znaczeniu dla rozwoju regionu. W pilotażowej edycji mogły wziąć udział uczelnie, których wydziały posiadały w określonych dyscyplinach uprawnienia do nadawania stopni i co najmniej kategorię naukową B.

 

Projekt KUL jako jedyny otrzymał dofinansowanie w grupie dyscyplin filozofia i dziedzina nauk teologicznych.

 

Więcej

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2019, godz. 09:25 - Andrzej Zykubek