Prezentacja książki i filmu dokumentalnego nt. Cudownego Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej

W dniu 16 maja 2016 r., w Święto Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła odbędzie się prezentacja książki  i filmu dokumentalnego Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła.

 

Prezentacja filmu i książki oraz spotkanie z Autorami odbędą się o godz. 20.00 w kościele akademickim KUL, po Mszy św. o godz. 19.00.

Książka dr Haliny Ireny Szumił „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”. Z dziejów latyczowskiej Ikony, której tytuł został zaczerpniety z poezji Marii Konopnickiej, poświęcona jest cudownemu Obrazowi Matki Bożej Latyczowskiej. Opisuje jego ciekawe, ale zarazem trudne dzieje i kult na przestrzeni 400 lat. Publikacja opiera się na dostępnych publikacjach, literaturze oraz relacjach świadków wydarzeń, także samej Autorki.

Film o takim samym tytule „Nigdym ja ciebie, ludu, nie rzuciła”, w reżyserii Janusza Hanasa został zrealizowany na pamiątkę intronizacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie. Przedstawia historię Cudownej Ikony na tle historii Kresów Polski od XV wieku do chwili obecnej. Zdjęcia do filmu kręcono w Latyczowie, Kamieńcu Podolskim, w Chocimiu, Międzyborzu, Lwowie, Łucku i Lublinie.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2016, godz. 14:19 - Dawid Florczak

Utworzenie: 2016-05-06