Cykl wykładów otwartych pt. Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa odbywa się na KUL od października 2014 r. W wykładach biorą udział także uczniowie.

 

Filozofia wykładów opiera się na omówieniu wybranego tematu w kontekście określonych wartości: dlaczego warto pracować i poszukiwać drogi prowadzącej do wolności, szczęścia osobistego, dobrobytu materialnego, satysfakcji z działalności dla dobra innych ludzi, dla Polski; podejmować decyzje, ryzykować i cieszyć się z sukcesu, przyjmować niepowodzenia.


Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: MSZ, MON, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto przedstawiciele Kościoła, dyplomacji, ludzie biznesu, nauk z Polski i z zagranicy. Wykład poprzedzi spotkanie Gościa z Rektorem KUL.

Celem wykładów jest wzbogacenie wiedzy naszych studentów, umożliwienie im bezpośredniego poznania osób pełniących ważne funkcje w naszym państwie i dysponujących cennymi informacjami.

 

W czasie kiedy socjologowie słusznie zwracają uwagę na rosnące zainteresowanie młodzieży uniwersalnymi wartościami, wykłady KULtura człowieka i społeczeństwa uzupełniają ofertę edukacyjną i wychowawczą Uniwersytetu.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2019, godz. 08:51 - Grzegorz Tutak