Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia opiniuje wnioski o awans oraz wnioski dotyczące przekształcenia katedr

  

Wnioski z instytutów i ośrodków badawczych poprzez sekretariaty należy złożyć do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia najpóźniej w piątek poprzedzający posiedzenie Rady Wydziału Nauk Humanistycznych. Wnioski w imieniu WKJK przyjmuje (bez sprawdzania ich kompletności) p.o. Kierownik Dziekanatu WNH, P. mgr Joanna Wiatr (GG-145).

 

Dokumenty i formularze dotyczące postępowań awansowych oraz przekształcania i likwidacji katedr

 

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2018, godz. 08:46 - Natalia Turkiewicz