Katedra Języków Słowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykłady wybitnego językoznawcy ukraińskiego, Prof. Dmytra Buczki (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu) z zakresu językoznawstwa ukraińskiego. Wykłady będą prowadzone w języku ukraińskim w dniach 5.05. - 9.05. 2008 r.

 

PLAN WYKŁADÓW

 

Poniedziałek (5 maja)

(10.50-12.20, sala 004 Collegium Norwidianum)

Ономастика. Ономастичний простір. Об'єкт та методи дослідження ономастики

(Onomastyka. Pole badawcze. Przedmiot i metodologia badań onomastycznych)

 

Wtorek (6 maja)

(12.30-14.00, sala 004 Collegium Norwidianum)

Наші імена та прізвища. Студії з проблем походження української антропонімії

(Nasze imiona i nazwiska. Z badań nad problematyką genezy antroponimii ukraińskiej)

 

Środa (7 maja)

(10.50-12.20, sala 004 Collegium Norwidianum)

Походження прізвищ студентів Слов'янської філології

(Geneza nazwisk studentów Filologii słowiańskiej)

 

Czwartek (8 maja)

(10.50-12.20, sala 004 Collegium Norwidianum)

Українська топоніміка на загальнослов'янському фоні

(Toponimia ukraińska na tle ogólnosłowiańskim)

 

Piątek (9 maja)

(10.50-12.20, sala 004 Collegium Norwidianum)

Польська й українська мови в порівняльно - контрастивному плані

(Język polski i ukraiński w ujęciu porównawczo - kontrastywnym)

 

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2008, godz. 23:05 - Monika Grygiel