Ur. w Poznaniu, w 1951 r. Maturę zdał w 1968 r. w I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1968-1973 (Instytut Orientalistyki, Instytut Historyczny). W latach 1973-1974 był asystentem-stażystą w Instytucie Historycznym UW. Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW odbył w latach 1974-1978. Doktorat obronił w 1981 r. (rozprawa: Łupy wojenne Rzymian, III-I w. p.n.e. Pochodzenie, podział, sposoby wykorzystania, promotor prof, dr hab. Jerzy Kolendo). W 1981-1982 r. był pracownikiem Agencji Solidarność. W latach 1982-1992 pracował w Sekcji Historii Sztuki KUL (1982-1983 asystent, 1983-1988 starszy asystent, 1988-1992 adiunkt). W roku 1984 został beneficjentem Oxford Colleges Hospitality Scheme for Polish Scholars. W latach 1985-1987 przebywał w Rzymie jako stypendysta Scuola Storica Italo-Polacca di Roma dellTstituto Luigi Sturzo. W 1989 r. obronił kolokwium habilitacyjne (rozprawa: The Temples of Mid-Republican Rome and Their Historical and Topographical Context) na Wydziale Historycznym UW. Od 1988 r. związany z Instytutem Historycznym UW (do roku 1992 1/2 etatu, od 1992 pełen etat, 1988-1996 adiunkt, 1996-2012 profesor UW, od 2012 profesor zwyczajny). W 1992 r. Chargé de Recherche Associé, CNRS/Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, Paryż. W 1994 r. Andrew Mellon East/Central European Visiting Scholar, American Academy in Rome, Rzym. Od 1997 r. profesor kontraktowy Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (od 1999 r. Wydziału Teologicznego UAM). W 2001 r. Professeur d'Université Visiteur, Université Sophia-Antipolis, Nicea. W 2011 r. profesor nauk humanistycznych. Obecnie profesor zwyczajny w Instytucie Historycznym UW i kierownik Zakładu Historii Starożytnej.

 

Najważniejsze publikacje: Wizja Konstantyna: reinterpretacja („Vox Patrum" 4(1983), s. 200-215). The plundering of Epirus in 167 B.C.: economic considerations („Papers of the British School at Rome" 54(1986), s. 69-80); „Mummius" temple of Hercules Victor and the round temple on the Tiber („Phoenix" 42(1988), s. 309-333); The Sacra Via and the temple of Iuppiter Stator („Opuscula Romana" 17(1989), s. 225-239); The Temples of Mid-Re-publican Rome and Their Historical and Topographical Context (Roma: «L'ERMA» di Bretschneider 1992); Urbs direpta or how the Romans sacked cities ([w:] War and Society in the Roman World, London-New York: Rout-ledge 1993, s. 69-91); Was Agrippa's Pantheon the temple of Mars in Campo? („Papers of the British School of Rome" 62(1994), s. 261-277); La scomparsa délia clientela arcaica: un 'ipotesi („Athenaeum" 87(1999), s. 369-382); Storia di Roma (paravia B. Mondadori Editori, Milano 2000); Sacra Via Twenty Years After („Journal of Juristic Papyrology", Suppl. Ill, Warsaw 2004); The aggeres and the rise of urban communities in Early Iron Age Latium („Archeologia" 56(2005), s. 31-51); Prolegomena to any future metaphysics on Agrippa's Pantheon ([in:] Res bene gestae. Ricerche di storia urbana su Roma antica in onore di Eva Margareta Steinby, Roma: Edizioni Quasar 2007, s. 401-413); Historia powszechna. Starożytność (Warszawa: PWN 2009); Frontier sanctuaries of the ager Romanus antiquus: did they exist? („Palamedes" 4(2009), s. 91-130); The background to the thirdcentury crisis of the Roman Empire ([in:] The Roman Empire in Context. Historical and Comparative Perspectives, Oxford-Chichester: Wiley-Blackwell 2011, s. 113-133)

.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)


Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2013, godz. 12:11 - Ireneusz Marciszuk