Prof. dr hab. Andrzej Sękowski został wybrany przez Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na kadencję 2016-2018 na wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, oraz na delegata PTP w European Federation of Psychologists' Asoociations (EFPA - Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych) oraz w International Union of Psychological Science (IUPSyS - Międzynarodowa Unia Nauk Psychologicznych).

 

2 grudnia 2015

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2015, godz. 14:02 - Agata Błachnio