Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci
Prof. dr hab. Jacka Woźniakowskiego,

wybitnego naukowca i wykładowcy,
wieloletniego pracownika naszego Instytutu.

W 1971 roku (wraz z prof. dr hab. Andrzejem Ryszkiewiczem)
był inicjatorem powstania Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej
(od 1974 do 1981 jej kierownik), a następnie (od 1981 do 1990)
pomysłodawcą i pierwszym kierownikiem Katedry Historii Doktryn Artystycznych.
W latach 1975-1981 kierował ówczesną Sekcją Historii Sztuki.

 

 

 

 

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2013, godz. 17:46 - Ireneusz Marciszuk