Dawna Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej

 

  • Kierownik Katedry (od 1993-10-25 do 2011-09-30)

Pracuje w KUL od 1968 roku, początkowo była zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Sztuki Średniowiecznej, a następnie w latach 1980-1991 na stanowisku adiunkta. Od października 1991 do 1994 roku pełniła funkcję kierownika Sekcji Historii Sztuki KUL (obecnie Instytut Historii Sztuki). Od kwietnia 1992 roku była kierownikiem Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej. W listopadzie 1993 roku, po jej podziale uchwałą senatu uczelni na Katedrę Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej i Katedrę Historii Sztuki Średniowiecznej Polskiej, została kierownikiem tej ostatniej.


Odbyła następujące stypendia naukowe: Session d’été – Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, Université de Poitiers (1974), XXIII Settimana internazionale di studio sui simbolie la simbologia nell’alto medioevo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto (kwiecień 1975); Deutscher Akademischer Austauschdienst (Kolonia, Norymberga, lipiec-wrzesień 1985). Kilkakrotnie przebywała w Belgii jako stypendystka Katholieke Universiteit Leuven (luty-wrzesień 1976, sierpień-wrzesień 1982, lipiec-wrzesień 1985, lipiec-sierpień 2001; czerwiec-wrzesień 1995 w ramach programu Tempus).

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rady Naukowej Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu KUL, a także Komitetu Redakcyjnego „Roczników Humanistycznych” (z. 4 – Historia Sztuki; red. t. LIII – 2005). Brała udział w pracach Rady Muzeum Lubelskiego (dwie kadencje: 1996-2002), Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 75-lecia KUL (1973; była kuratorką wystawy i autorką koncepcji jej scenariusza) oraz w realizacji projektu „Trakt Kraków – Lublin – Wilno” pod patronatem Urzędu Miasta Lublina, Wydziału Spraw Społecznych, Miejskiego Inspektoratu Kultury, Sportu i Turystyki.

 


Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2015, godz. 15:41 - Ireneusz Marciszuk