• Humanizm i dehumanizacja w sztuce i kulturze. Ogólnopolska konferencja 12-16 listopad 1995.

 

  • Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Obraz i kult", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 6-8.10.1999. The Conference "Image and Cult", Catholic University of Lublin, 6-8 October 1999.

 

  • Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Obraz i przyroda", 13-15.10.2003. The Conference "Image and Nature", Catholic University of Lublin, 6-8 October 2003.

 

  • Kazimierz Dolny 26.05.2004. Pokrewieństwa kulturowe i artystyczne łacińskiego i prawosławnego obszaru Polski oraz Lubelszczyzny średniowiecza i nowożytności.

 

  • Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Obraz i Żywioły”,  Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2-5.11.2006. The Conference "Image and Element", Catholic University of Lublin, 11-12 October 2006.

 

  • Międzynarodowa Konferencja Kultura i Sztuka Estonii zorganizowana wspólnie z Ambasadorem  Estonii w Polsce. Lublin KUL 2 IV 2007. Referat: Późny gotyk w rzeźbie Estonii – cechy regionalne formy oraz ikonografii.

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 14:14 - Ireneusz Marciszuk