członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (od roku 2017)

 

członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

(od roku 2015)

 

dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL

(w latach 1999-2002)

 

dyrektor Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL

(w latach 2000-2006)

 

członek Rady Programowej Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych „Akademia Artes Liberales”

(od roku 2000)

 

członek grona ekspertów Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku filologia polska

(w latach 2005-2010)

 

członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk

(w latach 2004-2007)

 

członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN

(w latach 2007-2010)

 

członek Towarzystwa Naukowego KUL

(od 1995)

 

członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

(od 2003)

 

członek powołanego przez KNOL PAN Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów 500 Rocznicy Urodzin Mikołaja Reja

 

członek Rady Redakcyjnej rocznika

„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”

(w latach 2008-2012)

 

redaktor naczelny „Roczników Humanistycznych”

(od roku 2006)

 

członek zespołu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych KUL”

(w latach 2000- 2006)

 

 

uczestnik realizacji tematu węzłowego Religijne tradycje literatury polskiej

(w latach 1993-1995)

 

współorganizator cyklu konferencji Kolokwia staropolskie wraz z Pracownią Historii Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN

Autor: Bedyniak Jarosław
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2017, godz. 10:36 - Wiesław Pawlak