Wykładowca przy Katedrze Sztuki Śred­niowiecznej Powszechnej Europejskiej w latach 1980-1882, jeden z nielicz­nych tak wybitnych znawców sztuki i architektury drewnianej. Konstrukcje i rodzaje formy architektury drewnianej były podstawowym przedmiotem wykładu prowadzonego przez niego dla studentów historii sztuki. Równocześ­nie z analizą formy konstrukcji przestrzennej oraz funkcji wyjaśniał zagadnie­nia dekoracji architektury drewnianej, tak niezwykle zróżnicowanej w polskiej architekturze drewnianej. Wskazywał na ich oryginalność, prowadząc analizy w obrębie przemian w historii sztuki drewnianej w Polsce. Wykłady niezwyk­le cenne dla historyków sztuki wzbogacone były również o porównania z ar­chitekturą obcą, ościenną.

 

(„Roczniki Humanistyczne" 58 (2010), z. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2014, godz. 17:27 - Ireneusz Marciszuk