Prof. dr hab. Wiktor Hryszczuk

dr hab., prof. KUL; ur. 27 stycznia 1950 r. w Sochużencach (Ukraina). W latach 1971-1976 odbył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Pracę doktorską na temat Historia kodyfikacji ustawodawstwa socjalizmu rozwiniętego (na przykładzie Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej) obronił w 1985 r. Rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł Kodyfikacja ustawodawstwa karnego na Ukrainie: aspekt historyczny, metodologiczny i teoretyczny (1993). W 2001 r. uzyskał tytuł  profesora. Od 12 marca 2007 r. pełni funkcje pierwszego prorektora Lwowskiego Uniwersytetu Prawniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. W KUL zatrudniony jest od 2001 r. na stanowisku profesora Katedry Medycyny Sądowej, od 2009 r. - na stanowisku profesora Katedry Prawa Europejskiego.

        Ważniejsze publikacje: współautor: Komentarz naukowo-praktyczny Kodeksu Karnego Ukrainy (2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009); Odpowiedzialność karna za samowolne opuszczenie jednostki wojskowej lub miejsca odbywania służby (2007); Prawo karne Ukrainy (2006); Problemy kodyfikacji ustawodawstwa karnego Ukrainy (1993); Kodyfikacja ustawodawstwa karnego: aspekt historyczny, metodologiczny i teoretyczny (1992);

       Zakres zainteresowań naukowych obejmuje historię prawa, teorię prawa, prawo karne, prawo karne porównawcze oraz kryminologię. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 200 prac naukowych i merytorycznych, w tym 5 monografii, jest współautorem 8 podręczników.

 

 

Wykaz zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014...

Konsultacje:
Konsultacje w terminach przyjazdów

Kontakt:
Tel. +48 81 445 30 50

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2013, godz. 10:37 - Marta Ordon