Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

postanowieniem z dnia 29 września 2021 r. powołał

panią prof. dr hab. Joannę Misztal-Konecką,

Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych KUL,

Kierownika Katedry Postępowania Cywilnego WPPKiA KUL

na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej.

 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2021, godz. 22:04 - Agnieszka Dębska