Uprzejmie informujemy, że dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

z Instytutu Literaturoznawstwa (Katedra Filologii Greckiej)

został powołany na Prorektora ds. studentów i doktorantów.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2020, godz. 09:56 - Natalia Turkiewicz