W dniu 18 marca 2016 r. – Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2016 w składzie: prof. Krzysztof Narecki – przewodniczący, prof. Marzena Górecka, biskup prof. Michał Janocha, dr Krzysztof Koehler, Joanna Lichocka (Poseł RP), prof. Jan Malicki, ks. prof. Jan Sochoń (UKSW), redaktor-dziennikarz Krzysztof Ziemiec i ks. redaktor

Henryk Zieliński oraz Zarząd Stowarzyszenia Wydawców Katolickich postanowiła przyznać Leszkowi Mądzikowi  Nagrodę Główną FENIKS 2016 za całokształt osiągnięć naukowych, autorstwo i współautorstwo licznych publikacji, za osiągnięcia reżyserskie, scenograficzne, plastyczne i fotograficzne, podejmowanie i wyjaśnianie w swoich książkach i pracach zagadnień świata, wiary, popularyzację wiedzy, życzliwość wobec ludzi.

 

Od wielu lat Stowarzyszenie Wydawców Katolickich poprzez Nagrodę Feniksa Głównego stara się nagradzać wybitne osobistości, pisarzy, scenografów, plastyków, autorów, szafarzy słowa mówionego, pisanego, wyrażanego poprzez sztukę, inspirowanych wartościami chrześcijańskimi, ewangelicznymi.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 9 kwietnia 2016 r. o godz. 19.30 w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 53, podczas uroczystego koncertu Orkiestry Polskiej Opery Kameralnej.