2002 stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców

 

2001 stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2012, godz. 11:44 - Jarosław Bedyniak