Nasze sukcesy

Prof. Sławomir Partycki – doktorem honoris causa Uniwersytetu w Daugavpils

Nasze sukcesy | 2011-11-18

4 listopada na Uniwersytecie w Daugavpils (Łotwa) odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Sławomirowi Partyckiemu, kierownikowi Katedry Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Prestiżowy tytuł jest ukoronowaniem ponad dwudziestoletniej współpracy prof. Partyckiego z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu w Daugavpils oraz podziękowaniem za ogromny wkład w rozwój dwustronnej współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Daugavpils a Katolickim Uniwersytetem Lubelskiem Jana Pawła II.

Laudację wygłosiła prof. Elita Jermolajeva, Prorektor ds. Badań Naukowych, a aktu wręczenia dyplomu dokonał prof. Arvīds Barševskis, Rektor Uniwersytetu w Daugavpils.

dhc.prof.Partycki.1m.jpg

dhc.prof.Partycki.2m.jpg